Javne službe

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Grada Raba

Rab
Trg Municipium Arba 8
+385 (0)51 724-064
Lučka kapetanija Rab

Lučka kapetanija Rab

Rab
Biskupa Draga 1
+385 (0)51 724 103
Lučka kapetanija Lopar

Lučka kapetanija Lopar

Lopar
Arena 1
+385 51 775 286
Županijska lučka uprava Rab

Županijska lučka uprava Rab

Rab
Obala kralja Petra Krešimira IV/7
+385 (0)51 725 938
Grad Rab

Grad Rab

Rab
Trg Municipium Arba 2
+385 (0)51 777 460
Općina Lopar

Općina Lopar

Lopar
Lopar 289a
+385(0)51 775 593