Rapsko likovno ljeto

 

Rapsko likovno ljeto

 
Otok Rab
 

Rapsko likovno ljeto je program izložbi koji se priređuje u gradu Rabu od početka lipnja do kraja rujna. Ambijentalno okruženje u kojima se održavaju izložbe daje likovnom ljetu posebnu čar.

Rapsko likovno ljeto je program izložbi koji se od početka lipnja do kraja rujna priređuje u Rabu u organizaciji muzejsko-galerijske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Rab. U sklopu programa promovira se suvremena nacionalna vizualna umjetnost, postupno se usmjeravajući i prema međunarodnoj kulturnoj suradnji, prvenstveno razmjenom izložbi. Prezentacijski program se profilira kao dio kulturno-turističke ponude Raba i promicanje izložbeno-galerijske djelatnosti u lokalnoj zajednici. Smjernice programa također se povode nastojanjima destinacije za produženjem turističke sezone posebice u posezoni. Izložbe se, između ostaloga,  održavaju u Galeriji Pik u povijesnoj jezgri Raba, a radi se o rodnoj kući velikog rapskog zavičajnog slikara Gašpara Bolkovića Pika koji je većinu svoga života proveo u Njemačkoj u gradu Ravensburgu. Osim izložbi u okviru Rapskog likovnog ljeta, organiziraju se i druge prigodne izložbe u crkvi sv. Katarine i  predvorju Kina Rab.

 

Galerija Fotografija

 

Lokacija