IME RAB - ARBA, taman, zelen i šumovit otok

Poluotok Kalifront, Copo fronte ili “Zelena glava”, našumovitiji je dio Jadrana kojeg obilježava izrazita razvedenost obale. Šuma hrasta crnike, kao i šuma duda, predstavljala je značajne rapske resurse. Naime, poznato je da je Rab svoj danak Veneciji već u 11. st. plaćao u svili koja se dobiva od dudova prelca.

Poluotok Kalifront, Copo fronte ili “Zelena glava”, našumovitiji je dio Jadrana kojeg obilježava izrazita razvedenost obale. Šuma hrasta crnike, kao i šuma duda, predstavljala je značajne rapske resurse. Naime, poznato je da je Rab svoj danak Veneciji već u 11. st. plaćao u svili koja se dobiva od dudova prelca.

Na otoku Rabu tragovi života pronađeni su još iz prapovijesti, ali se prvim poznatim stanovnicima smatraju ilirski Liburni koji nastanjuju Rab u vremenu od 9.- 1. st. pr. Kr. Na mjestu današnjega grada Raba nalazilo se već dobro razvijeno predrimsko liburnijsko naselje kojeg su Liburni nazivali „Arba“. Liburnsko-Ilisko “arb” znači taman, mračan, zelen, odnosno šumovit, stoga naziv „Arba“ treba shvatiti kao toponim koji je imao značenje “Crni otok”, a koji dolazi od crnogoričnih šuma kojih je u to vrijeme na Rabu bilo i više nego danas. Upravo je glavno obilježje rapske crnike karakteristična tamnozelena boja. Ime „Arba“ i „Arva“ također se spominje od 1. st. i kod prvih grčkih i rimskih geografa, dok su se u srednjovjekovnim latinskim ispravama koristili još i nazivi „Arbe“, „Arbia“, „Arbiana“, „Arbitana“ i najčešće „Arbum“.

Bizantski car Konstantin Porfirogenet u svom spisu “O upravi carstva” naziva ga u X. stoljeću „Arbe“ te se u tom obliku pa sve do danas zadržao u talijanskom jeziku. Hrvatski nazv Rab nastao je metatezom (Arb-Rab) iz istog korijena, a prvi put se spominje 1446. godine u povelji o osnutku franjevačkog samostana sv. Eufemije u Kamporu.

Prvi put hrvatsko ime Rab upisano je 1446. godine na darovnici rapskog plemića Petra Cara kojom franjevcima poklanja zemlju za izgradnju samostana sv. Eufemije (samostana sv. Bernardina) u Kamporu.

Na poluotoku Kalifront nalazi se najljepša, najveća i najočuvanija šuma hrasta crnike na čitavom Sredozemlju imena “Dundo”. Ovaj jedinstveni šumski rezervat predstavlja jedno od najvećih prirodnih bogatstava otoka Raba, ali i Europe. Stabla crnike (Quercus ilex) s promjerom stabala do jedan metar, opsega 3 metra i visine do 20 metara u šumi Dundo izgrađivale guste sklopove do Drugog svjetskog rata kada su posječena najljepša stabla stara više stotina godina.

MUNICIPALNI STATUS - Peregrinska zajednica Arba postaje Rim u malom

Za razliku od ostalih Ilirskih plemena kao npr. Japoda, a posebno Dalmata koji su uporno ratovali protiv Rimljana, Liburni su s pridošlicama održavali miroljubive odnose, relativno se brzo asimilirali i bez većeg otpora u II. st. pr. Kr. prihvatili rimsku dominaciju tj. vlast. Rimska vojna postaja odnosno naseobina, podignuta na temeljima grčke vojne postaje i prethodno liburnske naseobine zvane Arba, ubrzo je dobila status municipija tj. grada sa samostalnom gradskom upravom. Postavši sastavnim dijelom Rimskog Carstava, Rab se uzdignuo u vojnu i gospodarsku silu istočnog Jadrana.

Zračni snimak dijela povijesne jezgre pokazuje veliki stupanj očuvanosti naslijeđenog graditeljstva u usporedbi s prikazom na slici iz 17. st. Na slici se vidi ulica Stjepana Radića koja vodi do gradskog sata i nekadašnjeg trga “Platea Gospi” koji je bio središnje mjesto javnog života grada.

RABLJANI NA STRANI VELIKOG CEZARA I PRVOG RIMSKOG CARA

Cezar je najslavniji rimski vladar koji je brojnim vojnim pobjedama znatno proširio utjecaj i vlast Rimskog Carstva. Pobijedivši Pompeja Velikoga u građanskom ratu od 46. pr. Kr. zavladao je kao diktator. Njegova diktatura označava kraj vrhovne vladavine senata u Rimu i početak carstva. Rabljani su se borili na njegovoj strani. Sin Oktavijan August dao je darovnicom oko urbane cjeline Arbe podignuti gradske zidine.

Romanizirani rapski Liburni nesumnjivo su sudjelovali u rimskim građanskim ratovima u 1. st. pr. Kr. (vrijeme Trijumvirata) i borili se na Cezarovoj, a potom i na strani njegova nasljednika, sina Oktavijana. O tome svjedoči bitka koja se zbila kod otočića sv. Marka (između otoka Krka i kopna) između Cezarove i Pompejeve flote 49. godine prije Krista u kojoj su svojim poznatim brodovljem sudjelovali i liburnski rabljani.

MUNICIPALNI STATUS - VIŠE OD 2000 GODINA ORGANIZIRANOG ŽIVOTA NA RABU

Slika s prikazom grada Raba s Bogorodicom i sv. Kristoforom naslikana je početkom 17. st. i vjerno prikazuje grad. Zamjetljivi su svi urbani elementi, od osnovne prostorne organizacije do pojedinačnih značajnih sakralnih, javnih građevina i fortifikacija. Slika prikazuje stanje izgrađenosti između gotike i baroka gdje nedostaje četvrti, barokni zvonik sv. Justine. Slika je izložena u muzeju sakralne umjetnosti u crkvi sv. Justine.

Prvi rimski car, Oktavijan August, 10. godine pr. Kr. dao je (darovnicom) oko već stasale urbane cjeline Arbe podignuti gradske zidine i sagraditi kule i tornjeve za obranu. To dokazuje i ulomak natpisa koji je bio urezan na jednom od blokova gradskih bedema smještenom u zapadnom dijelu uz gradska vrata:

IMP(erator) CAESAR D(ivi) f(ilius)
AUGUSTUS
IMP(erator) XII TRIB(unica) POT(estate) XIII
MURUM ET TURRES DEDIT
Prijevod:
Imperator Cezar božanskog (Cezara) sin
August
Imperator XII. tribunskom moći(vlasti) XIII.
Zidove s kulama daje

RAB POSTAJE RIM U MALOM

Kula obitelji Galzigna u kojoj se nalazila Crkvica sv. Stjepana s početka 13. stoljeća, a koja je vezana uz legendu o čudima sv. Kristofora i obranu grada s početka 14. st. srušena je 1813. godine. Daniele Farlati, isusovac i povjesničar, još je u 18. st. vidio kamen s natpisom o dodjeli zidina gradu 10. godine prije Krista na kuli sv. Stjepana.

Time je car dotadašnju rimsku naseobinu uzdigao u red rimskih municipija. Rab je dobio samostalnost, te je oplemenjen atributima antičkoga grada - palačama, trgovima, trjemovima, sudnicama, bogomoljima, termama, vodovodima i kazalištima. Dobio je i svoj statut u svemu sličan onom grada Rima. Gradom su upravljala dva duumvira kojima su uz bok stajala dva edila zajedno čineći gradski magistrat (magistratus). Oformila se gradska uprava s činovnicima-tribunima, te se po uzoru na rimski senat formiralo gradsko vijeće. Dvojici edila povjerena je briga nad izgradnjom i uređenjem grada, a Rab je dobio i vojničke časnike, gradske blagajnike, pobirače poreza te svećenike. Rab je postao Rim u malom.
Danas, o bogatoj povijesnoj baštini građevina i gradske opreme, svjedoče kameni natpisi i raznovrsni graditeljski, arhitektonski i kiparski očuvani artefakti pohranjeni u muzejskim zbirkama izvan otoka.

Na rimskim natpisima spominju se fortifikacije, trijemovi u čast rimskim i lokalnim božanstvima, fontane kao simboli u grad dovedene tekuće vode, javni i nadgrobni spomenici kojih se nekolicina sačuvala i na otoku. Nešto ostataka iz toga vremena ugrađeno je u crkve, zvonike (i kod gradnje Velog zvonika) i palače koje su podignute u srednjem vijeku. Upravo ovi raznovrsni relikti, iako ne previše brojni, svojom vrsnošću ukazuju na činjenicu o Rabu kao značajnom i dobro organiziranom antičkom središtu visoke životne razine.

FELIX ARBA - EPITET FELIX (SRETAN) UZ RIM DOBIVA I RAB

Rijetki ostaci iz rimskih vremena potvrđuju da je Rab u vrijeme 2. i 3. st. doživio intenzivan razvoj i svekoliki procvat. O tome svjedoči natpis “Felix Arba” (Sretni Rab) urezan na maloj amfori iz vremena rimskog cara Septimija Severa iz II/III. st., što je iskaz službenog naziva grada i odraz njegova stvarnog blagostanja. Epitet “felix” (sretan) dobivali su tek rijetki rimski gradovi. U Italiji uz Rim, „felix“-om su bili okrunjeni samo Ravena i Akvileja, zatim Kartaga u Africi, dok u istočnim provincijama Kremna, Berit i Heliopol. Rab je bio prvi grad u provinciji Dalmaciji koji je dobio tako častan epitet, uz Salonu koja se, kao glavni grad provincije Dalmacije ipak nešto kasnije okitila spomenutim epitetom. Epitet „felix“ uglavnom je isticao slavu, uspon i prosperitet nekog grada ili zahvalnost za posebne zasluge. Navedeno upućuje da je Rab već tada bio razvijen grad čiji su stanovnici imali tekuću vodu, kupališta, kazališta, uređene gradske ulice, da su se podizale javne zgrade, hramovi i spomenici. O tome svjedoči i povijesna ostavština o oslobođenom robu Gaju Recije Leon koji je svom trošku 174. godine doveo do grada vodovod (doveo je vodu u grad i to takvu “kakvu nitko od starih ne pamti) i sagradio nimfej, raskošnu fontanu kakvu do tad nitko nije pamtio. Kameni natpis govori ne samo o postojanju vodovoda u gradu već i o kupalištima i spomeniku u čast nimfama. Zaista je impozantno o kakvom se blagostanju, i to prije gotovo 2000 godina na tom malom poluotoku radilo. Za blagostanje u kojem je Rab tada živio najvjerojatnije je zaslužna razvijena trgovina, te bavljenje stočarstvom i tradicionalnim mediteranskim kulturama.

Epitet “felix” tj. sretan dobivali su tek rijetki rimski gradovi, a Rab je bio prvi u provinciji Dalmaciji koji ga dobiva za vrijeme cara Septimija Severa (2.-3.st.). Epitet Felix je isticao slavu, uspon i prosperitet nekog grada ili zahvalnost za posebne zasluge. Rimski legionari i gladijatori na Rab su dolazili na odmor i oporavak.

Rab je značajno ranokršćansko središte

Sveti Marin utemeljitelj je Republike San Marino. Umro je 3. rujna 301. godine, a taj se dan svečano obilježava kao Dan Republike. San Marino nosi titulu najstarije republike na svijetu.

O tome kako je Rab bio značajno ranokršćansko središte govori u prilog da su njegovi žitelji u 3. i 4. stoljeću bili i utemeljitelji današnje Republike San Marino, Sv. Marin i Sv. Leo.

Najveći procvat otoka od 11. do 14. stoljeća

Najveći investicijski podvig svih vremena na otoku Rabu bila je izgradnja zvonika rapske katedrale u 12. stoljeću, najljepše građevine svoje vrste na istočnoj obali Jadrana. Dugo vremena bio je druga najviša građevina na istočnojadranskoj obali te je sa svojih 26 m visine nadmašivao sve tadašnje istarske i dalmatinske zvonike i sačuvane antičke objekte.

Sve do 11. stoljeća Rab ima veliko značenje tijekom vladavine Bizantskog carstva, a najveći procvat doživljava kao slobodna jadranaska komuna od druge polovice 11. st., te kroz 12. i 13. stoljeće. Tijekom navedenog razdoblja Rab priznaje naizmjeničnu vlast hrvatski vladara i Mletačke Republike, koja ga od 1409. godine kupuje zajedno s cijelom Dalmacijom, upravljajući ovim područjem do svog pada napoleonskim osvajanjem 1798. godine.

U 20. stoljeću Rab pod vlašću više država

Nakon kratkotrajne Francuske uprave i prve Austrijske, sve do kraja prvog svjetskog rata, u sklopu je austrijske provincije Dalmacije. Poslije dvogodišnje talijanske okupacije pripada Kraljevini Jugoslaviji, a nakon Drugog svjetskog rata matičnoj državi Hrvatskoj unutar južnoslavenske federacije. Od 1990. godine dio je Republike Hrvatske.

Zaštitnik Raba (rapske biskupije) je sv. Kristofor, a svečeva lubanja čuva se u muzeju sv. Justine kao dragocjena relikvija. Kolika je važnost rapskih šuma vidi se i po grbu grada Raba, koji je okružen grančicom hrasta crnike.